About

 SSI Supplier Portal เป็นระบบบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ supplierได้เข้ามาค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ในเบื้องต้นนี้เราขอให้บริการข้อมูลสำหรับการติดตามสถานะการวางบิลแก่ Supplier และจะพัฒนาระบบให้สามารถบริการข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

Implementation History:
01-Jun-2018 : ฟังก์ชั่นสำหรับ Supplier ตรวจสอบรายการ PO ที่พร้อมวางบิล (Ref.R-043817)